artykuł nr 1

Dostawa tonerów na potrzeby działalności...

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy tonerów do drukarek / urządzeń wielofunkcyjnych określonych w asortymencie i cenach jednostkowych, szczegółowo określonych w ofercie Dostawcy (Załącznik Nr 1 do Umowy) na potrzeby działalności Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
artykuł nr 2

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby...

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów biurowych określonych w asortymencie i cenach jednostkowych, szczegółowo określonych w ofercie Dostawcy (Załącznik Nr 1 do Umowy) na potrzeby działalności Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
artykuł nr 3

Dostawa odzieży służbowej dla kierowców...

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży służbowej dla kierowców Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. w ramach zamówienia podstawowego (jednorazowa dostawa odzieży) oraz w ramach prawa opcji (zamówienie dodatkowe). Wszystkie produkty stanowiące przedmiot umowy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i uszkodzeń oraz powinny spełniać wszystkie normy i posiadać atesty dopuszczające je do obrotu na rynku handlowym. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany
artykuł nr 4

Dostawa wody nisko mineralizowanej w pojemnikach min. 18 l i dystrybutorów do tych pojemników dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

ul. Warszawska 109/111, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

NIP: 7732473948, REGON 101694645,KRS:0000491324

tel.: (44) 723 75 71, fax.:(44) 723 74 42

www.mzktomaszow.pl

 

Zamawiający posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 935 ze zm.)

 

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Do postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych – dalej ustawa (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy, przy czym wartość zamówienia oszacowano poniżej 130 tys. zł.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostaw wody nisko mineralizowanej w pojemnikach min. 18 l, dostarczenie 4 szt. dystrybutorów (podstaw ceramicznych bez funkcji grzania lub chłodzenia) do tych pojemników oraz określonych przez Zamawiającego drewnianych (wysokich lub niskich) statywów do dystrybutorów.